THERMOFISHER

  • B.R.A.H.M.S KRYPTOR compact PLUS Mô tả hệ thống trang thiết bị : chế độ phân tích miễn dịch hoàn toàn tự động Công suất mẫu : tối đa 60 mẫu/giờ Công nghệ : TRACE (công nghệ khuếch đại phát xạ tiền điện tử theo thời gian) Kích thước thiết bị: 74(W) x 63(H) x 75(D) [...]
Scroll
02838644024