BIOLABO

  • Giới thiệu Máy Phân Tích Sinh Hoá + Ion Đồ Kenza 240TX/ISE Nhỏ gọn và dễ dàng phân tích các xét nghiệm hóa sinh một cách nhanh chóng Phân tích tối đa 240 test/giờ và 480 tests/giờ cho xét nghiệm Ion đồ : Na+, K+, Cl-, Li+ Phân tích ngẫu nhiên 60 vị trí thuốc thử [...]
  • Giới Thiệu: Máy Phân Tích Sinh Hoá + Ion Đồ Kenza 450TX Thiết bị phân tích hóa sinh thế hệ mới tiện lợi và nhanh chóng Phân tích lên tới 420 tests/giờ và 480 tests/giờ với xét nghiệm điện giải đồ Chế độ phân tích ngẫu nhiên 120 vị trí để thuốc thử 98 vị trí [...]
Scroll
02838644024